De Pedaal is een dagcentrum voor jongeren te Gent. Jongeren komen na schooltijd en tijdens vakanties naar het dagcentrum. Belangrijke thema’s in de begeleiding zijn: school-en studie; individuele begeleiding en groepswerking. Naast de jongeren worden ook de ouders ondersteund en begeleid.

Wie kan hier terecht?
In de Pedaal kunnen jongeren vanaf 11 jaar tot maximaal 18 jaar terecht. Vlotte bereikbaarheid vanuit thuis en school is belangrijk.
Het dagcentrum is rechtstreeks toegankelijk en de aanmelding gebeurt bij voorkeur door het invullen van het aanmeldingsdocument of kan ook telefonisch.
Je kan hier terecht voor de modules dagbegeleiding en contextbegeleiding.

Hoe loopt een begeleiding?

• Als jongere kom je bij ons terecht in een leefgroep waar alledaagse situaties zoals eten, studeren, sporten, groeps- en individuele activiteiten centraal staan. Dit gebeurt na school tot 19u. In de vakanties is dat van 9u tot 17u. We bieden structuur en voorspelbaarheid door een vast weekschema te hanteren en duidelijke regels en afspraken te maken, in dialoog met jou. Door het contact met anderen binnen de groepswerking leer je omgaan met hen en leer je jezelf ontdekken.

• Samen met ouders en jongeren gaat een contextbegeleider op zoek naar krachten en oplossingen om problemen aan te pakken en om te behouden wat goed loopt. Als ondersteunende partner tracht hij -met respect voor de jongeren, gezinnen en hun gewoontes -met hen te kijken naar wat er kan veranderen. Hierbij is niet enkel het kerngezin maar ook de bredere context (school, vrijetijdsbesteding, familie…) belangrijk.

• Iedere jongere heeft een individuele begeleider waarmee hij wekelijks, op een vast moment, een gesprek heeft of samen iets doet. Hierbij staan de jongere en zijn belevingen centraal. De individuele begeleider streeft ernaar om, samen met de contextbegeleider, de dialoog tussen de jongere en zijn context te versterken.

Foto's

Veel gestelde vragen

Hier geven we een antwoord op de meest courante vragen die ons gesteld worden. Je kan via mail meer en gerichte informatie opvragen.


Wanneer zijn jullie open?
- Op schooldagen na school tot 19u.
- In vakanties van 9 tot 17u.
Contacteer ons
CAPTCHA Image Refresh Image
Typ hier de tekst die u hierboven zietDe Pedaal
Contactpersoon: Rika Debusschere
Pijndersstraat 30 - 9000 Gent
depedaal@martens-sotteau.be
09 233 66 13


Hoe kom ik met de bus? Hoe kom ik met de auto?