Letha is een dagcentrum voor kinderen te Ledeberg. Kinderen komen na schooltijd en tijdens vakanties naar het dagcentrum. Belangrijke thema’s in de begeleiding zijn: school en studie; individuele begeleiding en groepswerking. Naast de kinderen worden ook de ouders ondersteund en begeleid.

Wie kan hier terecht?
Letha is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar tot einde lagere school. Vlotte bereikbaarheid vanuit thuis en school is belangrijk.
Je kan hier terecht voor de modules dagbegeleiding en contextbegeleiding.

Hoe loopt een begeleiding?

• Je komt in het dagcentrum in een groep kinderen. Die groep is een oefenplaats om te leren omgaan met leeftijdsgenoten, andere kinderen, grenzen en regels, ontwikkelen van sociale vaardigheden, op komen voor zichzelf… Dit alles binnen een veilige situatie met duidelijke grenzen en afspraken.
In de vakantie zorgen we zelf voor een creatief en sportief aanbod. We stimuleren kinderen en ouders tot deelname aan ontspannende activiteiten in hun eigen buurt.

• De jongere wordt dagelijks ondersteund bij het maken van taken, leren van lessen. Het schoolparcours wordt mee opgevolgd.

• In de individuele begeleiding wordt ruimte gemaakt voor het eigen verhaal en de zorgen van de kinderen. Andere kinderen uit het gezin kunnen na overleg met de ouders ook gebruik maken van dit aanbod.

• In de contextbegeleiding brengen we samen met het gezin de moeilijkheden in kaart en gaan we op zoek naar aanwezige hulpbronnen en krachten om hiermee aan de slag te gaan. Het is de taak van de gezinsbegeleider om het gezin te ondersteunen in hun weg naar verandering. De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen Wij streven naar een wekelijks gesprek in het gezin of op het dagcentrum. Ook andere mensen kunnen een steun zijn. We werken regelmatig samen met familieleden, vrienden en/of andere hulpverleners. Ouders en kinderen kunnen verder maandelijks deelnemen aan de ouderavond. Het accent ligt op samen deelnemen aan een ontspannende activiteit.

• Soms wordt na verloop van tijd dagbegeleiding afgebouwd of stopgezet en blijft contextbegeleiding doorlopen.

Foto's


Veel gestelde vragen

Hier geven we een antwoord op de meest courante vragen die ons gesteld worden. Je kan via mail meer en gerichte informatie opvragen.


Wanneer zijn jullie open?
- Op schooldagen na school tot 19u.
- In vakanties van 9 tot 17u.
Contacteer ons
CAPTCHA Image Refresh Image
Typ hier de tekst die u hierboven zietDagcentrum Letha
Contactpersoon: Valérie Samsoen
Willem Blanckestraat 29 - 9050 Ledeberg
letha@martens-sotteau.be
09 231 90 21


Hoe kom ik met de bus? Hoe kom ik met de auto?