« Terug naar martens-sotteau.be

Bescherming van klokkenluiders

In elke organisatie kunnen zich illegale activiteiten of rechtsmisbruik voordoen. Wie zoiets meldt, is een 'klokkenluider'. Een nieuwe Europese richtlijn beschermt klokkenluiders, zowel binnen als buiten de organisatie.

Wat?

Illegale activiteiten of rechtsmisbruik kunnen zich in elke organisatie voordoen. Het kan gaan over corruptie, fraude, verduistering of nalatigheid. Mensen die voor een organisatie werken of in het kader van hun beroepsactiviteiten in contact komen met een organisatie, zijn vaak de eersten die zich van dergelijke activiteiten bewust worden. Zij bevinden zich dus in een bevoorrechte positie om diegenen te informeren die het kunnen stoppen.

Onder ‘klokkenluiders’ verstaan we de mensen die informatie over wanpraktijken in een professionele context melden (binnen de betrokken organisatie of aan een externe instantie) of bekendmaken (aan het publiek) en op die manier zorgen dat het openbaar belang niet geschaad wordt.

De bescherming van klokkenluiders was tot nog toe beperkt en ongelijk. Daarom werd een Europese richtlijn uitgewerkt, de zogenaamde 'klokkenluidersrichtlijn'. De bedoeling is om de toepassing van het recht en het beleid van de Europese Unie op specifieke gebieden te versterken door gemeenschappelijke, minimale normen vast te stellen die een hoge bescherming bieden voor personen die inbreuken melden. Zowel interne als externe klokkenluiders worden daardoor beschermd.

Het toepassingsgebied van deze richtlijn omvat:


Hoe misbruik melden?

Je kan verdachte activiteiten of inbreuken melden via meldingsbeheerder[at]martens-sotteau.be.
Of via het externe kanaal bij de Federale Ombudsman: www.federaalombudsman.be/nl/meldingsformulier


© VZW Martens-sotteau.be