Sigma thuisbegeleiding begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar uit de regio. De focus ligt op het begeleiden van gezinnen die te kampen hebben met opvoedingsproblemen. Daarnaast kunnen ook andere hulpvragen aan bod komen. Een vaste contextbegeleider gaat wekelijks bij het gezin op huisbezoek.

Wie kan hier terecht?
Gezinnen komen meestal bij Sigma terecht na doorverwijzing door andere hulpverleners, werkzaam binnen de jeugdhulp of hulp aan gezinnen met kinderen. We vragen dat een eerste verkenning van de hulpvraag is gebeurd. Een deel van ons aanbod is gereserveerd voor aanmelding via jeugdrechtbank, vertrouwenscentrum kindermishandendeling of het ondersteuningscentrum jeugdhulp.

Aanmelden?
Dit gebeurt bij voorkeur door het doorsturen van het aanmeldingsdocument. Men kan ook telefonisch aanmelden op één van de permanentiemomenten. Bij telefonische aanmelding wordt het aanmeldingsdocument als vertrekpunt gebruikt.

Hoe loopt een begeleiding?
• Samen met het gezin brengen we de moeilijkheden in kaart en gaan we op zoek naar aanwezige hulpbronnen en krachten om hiermee aan de slag te gaan.
• Het is de taak van de contextbegeleider om het gezin te ondersteunen in hun weg naar verandering. De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen . Sigma begeleidt elk gezinslid en luistert naar ieders inbreng.
• Gesprekken kunnen doorgaan met het ganse gezin , enkele gezinsleden of één iemand afzonderlijk. Ook andere mensen kunnen een steun zijn . We werken regelmatig samen met familieleden, vrienden en /of andere hulpverleners . Dit gebeurt steeds in overleg met de gezinsleden.
• Behalve gesprekken werken we ook met verschillende andere methodieken (vragenlijsten, tekeningen, spelmateriaal.. ) De medewerkers van Sigma vormen een team, dat samen het gezin begeleidt. Eén begeleider wordt aan het gezin toegewezen. Ook de andere teamleden kunnen deeltaken opnemen in de begeleiding.


Veel gestelde vragen

Hier geven we een antwoord op de meest courante vragen die ons gesteld worden. Je kan via mail meer en gerichte informatie opvragen.


Zijn begeleiders rechtsreeks via mail te bereiken?
U kan de begeleiders bereiken:
• Mieke Haentjens via mieke.haentjens@martens-sotteau.be
• Leen Vierstraete via leen.vierstraete@martens-sotteau.be
• Sarah Calle bereiken sarah.calle@martens-sotteau.be
• Linne De Loof via linne.deloof@martens-sotteau.be


Contacteer ons
Sigma
Contactpersoon: Leen Vierstraete
Meerhoutstraat 49 - 9041 Oostakker
sigma@martens-sotteau.be
09 255 90 17


Hoe kom ik met de bus? Hoe kom ik met de auto?